Make your own free website on Tripod.com

FACKFÖRBUND

Fackförbund – Deras roll och nyttan för er som anställd

fackforbund
fackforbund
+


Så kallade fackförbund är sammanslutningar som har som syfte att förbättra villkoren för arbetstagare, samt försvara deras lagliga rätt när det behövs. Med anledning av att premisser, arbetsförhållanden och en flera andra faktorer dock skiljer sig åt mellan olika branscher, strävar faktiskt inte alla fackförbund i Sverige, eller i andra nationer, med alla knegare, utan istället är det vanligare att diverse fack vänder sig till olika grupper av arbetstagare, vilket kan vara bra att veta om du ska byta fackförbund. Löntagare inom kommuner och landsting är därför ej medlemmar i samma fackförbund som dem som arbetar på bank, eller i detaljvaruhandeln, för att bara nämna några exempel.

Förutom att rikta sig till en viss grupp arbetstagare kan ett fack även välja att rikta sig till en sammanslutning arbetstagare som har samma utbildning (t.ex. ingenjörer) eller samma befattning (t.ex. chefer).

Fack är uppbyggda så att det finns lokala fraktioner, samt även arbetsplatsgrupper, lite beroende på hur stort facket är, samt hur stora arbetsplatserna där de anslutna arbetar är.

En betydelsefull uppgift som fackförbundet har är att de förhandlar om arbetsavtal med en arbetsgivarpart eller organisation. Då är tanken att det faktum att alla knegare organiserat sig, ska ge dem större talan och rättigheter än om de försökte förhandla på egen hand.

Vilka frågor intresserar sig då fackförbunden för?

Det kan skilja sig åt lite beroende på vilket fack det gäller. Är det ett akademikerfack det gäller, är t.ex. i regel utbildningsfrågor och vidareutbildningsfrågor högre upp på agendan än i ett fack där de flesta av
medlemmarna saknar högre utbildning.

Men som en regel kan man säga att fackförbunden intresserar sig för det som har med medlemmarnas arbetssituation att göra. Några viktiga frågor brukar därför vara löner, pension, arbetsmiljö, anställningsavtal samt olika förmåner.

Är fackförbund det samma som a-kassa?

Nej, det är två helt olika saker. A-kassan ger dig ersättning om du skulle bli utan jobb, och enligt lag måste du vara medlem i en a-kassa. facken hjälper er dock med andra saker, utöver denna ersättning, men det är inte obligatoriskt att vara medlem i dem. Dock kan man ofta när man går med i ett fack, även gå med i den a-kassa som passar bäst för detta facks medlemmar, vilket gör att en del blandar ihop de två. Men i själva verket har dessa två saker alltså inte alls med varandra att göra.

Kostnader för att vara medlem i ett fackförbund

Eftersom ett fack arbetar för er, och även kan ge er olika typer av förmåner, tar de en avgift för detta arbete. Exakt hur mycket medlemsskapet kostar beror dock på vilket fack du väljer. Men låt inte avgiften påverka ditt val, istället är det smartast att välja fackförbund beroende på dem bransch du arbetar i, samt baserat på de arbetsuppgifter du har. Så stora är nämligen inte skillnaderna gällande avgifterna.

Hur blir man medlem i ett fackförbund?

De flesta av facken har formulär på sina hemsidor, som man kan fylla i för att bli medlem hos dem. I de fall detta inte finns, brukar det åtminstone gå att beställa hem dessa formulär i pappersverion via deras hemsidor, så intresserar du dig för ett medlemsskap i ett fackförbund, är det första du ska göra att leta rätt på deras hemsida. Där hittar du nämligen i regel all information du behöver för ett medlemsskap.

På varje facks hemsida brukar även de förmåner du kan få via ett medlemsskap hos dem beskrivas lite mer ingående, och du kan även läsa om hur stora de är, var de är verksamma, vilka som bör vara medlemmar hos just dem och så vidare, så vi rekommenderar er verkligen att ta nätet till hjälp för att ta reda på vilket fackförbund som passar just dig bäst om du vill gå med i facket, som man säger. I en allmän artikel som denna är det nämligen svårt att mer detaljerat svara på vad varje enskilt fack står för och kan göra för er.
Men att vara medlem i ett fack ger arbetstagare säkerhet och trygghet, och gör att du inte behöver stå ensam om något väl händer, utan att du har en större organisation bakom dig. Så det är inte särskilt konstigt att de flesta av alla svenskar väljer att vara medlemmar i ett fackförbund. Sanningen är att den fackliga anslutningsgraden i Sverige tillhör de främsta i världen, så duktiga är nämligen våra fackförbund!